ร้องเท้าพระ ร้องเท้าแตะ รองเท้าดาวเทียม ขายส่ง
ร้องเท้าพระ ร้องเท้าเตะ ขายส่ง
SETHAWAT MARKETING CO., LTD.
12 Ramkamhang 16, Huamark Bangkapi,
Bangkok 10240, Thailand
T: +66 2 319 2253-4 F: + 66 2 718 6682
Email : marketing@sethawat.com   
รองเท้าแตะ     
รองเท้าพระ รองเท้าแตะ รองเท้าดาวเทียม ขายส่ง Rubber Slipper with Rubber Strap
รองเท้าพระ รองเท้าแตะ รองเท้าดาวเทียม ขายส่ง Rubber-Foam Slipper with Fabric Strap
Visitor
รองเท้าดาวแตะ รองเท้าพระ รองเท้าแตะ รองเท้าพระ รองเท้าแตะ
ร้องเท้าพระ ร้องเท้าแตะ รองเท้าดาวเทียม ขายส่งSethawat Marketing Co., Ltd.
 
ร้องเท้าพระ ร้องเท้าแตะ รองเท้าดาวเทียม ขายส่ง

   Rubber Slipper with Rubber Strap - Yellow Code#200-Y *Best Seller*

Size: 7, 7½, 8, 8½ 
Price : 600 Bath/Dozen

Size: 9, 9½,10, 10½, 11 
Price : 750 Bath/Dozen

Minimum order : 2 dozens

 

ร้องเท้าพระ ร้องเท้าแตะ รองเท้าดาวเทียม ขายส่ง

   Rubber Slipper with Rubber Strap - Blue Rubber Strap/White Sole Code #200-W/B *Best Seller*

Size: 9, 9½,10, 10½, 11 
Price : 750 Bath/Dozen

Minimum order : 2 dozens

 

ร้องเท้าพระ ร้องเท้าแตะ รองเท้าดาวเทียม ขายส่ง

   Rubber Slipper with Rubber Strap - Green Rubber Strap/White Sole Code #200-W/G *Best Seller*


Size: 9, 9½,10, 10½, 11 
Price : 750 Bath/Dozen

Minimum order : 2 dozens 

ร้องเท้าพระ ร้องเท้าแตะ รองเท้าดาวเทียม ขายส่ง

   Rubber Slipper with Rubber Strap - Blue Code #200-B

Size: 7, 7½, 8, 8½ 
Price : 600 Bath/Dozen

Size: 9, 9½,10, 10½, 11 
Price : 750 Bath/Dozen

Minimum order : 2 dozens

 

ร้องเท้าพระ ร้องเท้าแตะ รองเท้าดาวเทียม ขายส่ง

   Rubber Slipper with Rubber Strap - Green Code #200-G

Size: 7, 7½, 8, 8½ 
Price : 600 Bath/Dozen

Size: 9, 9½,10, 10½, 11 
Price : 750 Bath/Dozen

Minimum order : 2 dozens

 

ร้องเท้าพระ ร้องเท้าแตะ รองเท้าดาวเทียม ขายส่ง

   Rubber Slipper with Rubber Strap - Red Code #200-R

Size: 7, 7½, 8, 8½ 
Price : 600 Bath/Dozen

Size: 9, 9½,10, 10½, 11 
Price : 750 Bath/Dozen

Minimum order : 2 dozens


 

Delivery Zone ค่าจัดส่ง (บาท)
Bangkok Free Delivery
Other provinces
Postal 250 Baht and above depending on
total weights
Local Carrier Rates by freight collecting at destination
 
Copyright 2012 SETHAWAT.COM All Rights Reserved.